OECD pozastaví Španielsko vo vzdelávaní

Posledná správa o Panoráme vzdelávacej politiky organizácie pre spoluprácu a rozvoj (OECD) pozastaví Španielsko vo vzdelávaní, Uznáva však, že reformy vykonané v posledných troch rokoch sa vyplatili av niektorých aspektoch sa dosiahol pokrok od vykonávania zákona o zlepšovaní kvality vzdelávania.

Hlavné hrbole španielskeho vzdelávacieho systému podľa OECD

1. Jednotnosť v systéme. Študenti sa učia rovnaký obsah a súčasne bez toho, aby sa zúčastnili individuálnych akademických hodnotení. V dôsledku toho tento aspekt pravdepodobne prispeje k zlyhaniu školy.

2. Medzi univerzitou a svetom práce existuje veľká medzera. Výučba na univerzite je viac teoretická než praktická a obsah nie je zameraný na skutočné potreby, ktoré vyžaduje dnešná spoločnosť.


3. Predčasné ukončenie vzdelávania. Mohlo by to byť motivované oneskorením v posilňovaní odborného vzdelávania a kurzov odborného a odborného vzdelávania. Na druhej strane systém opakovania kurzov má potenciál brániť rovnakým príležitostiam a môže prispieť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Sociálne dôsledky oslabenia vo vzdelávaní

1. Vytvorenie ninisu, teda mladí ľudia, ktorí ani neštudujú, ani pracujú. Španielsko zaujíma tretie miesto v 34 členských krajinách v pomere ninis s 26,8 percentami. Iba Grécko s 28,5% a Turecko s 31,3% nás prekonalo. Technici OECD sa domnievajú, že táto populácia musí byť dosiahnutá čoskoro, v ktorom sa teraz investuje veľa peňazí do vzdelávacích kurzov pre nezamestnaných.


2. Korelácia medzi nezamestnanosťou mládeže a nedostatkom prípravy. V Španielsku je miera nezamestnanosti mladých viac ako 50 percent, čo je takmer dvojnásobok priemeru Európskej únie. Na druhej strane štúdia poukazuje na nedostatočnú prípravu mladých ľudí na uspokojenie potrieb trhu práce alebo na reakciu na budúce trendy.

Pri testoch PISA je nižší ako priemer

V oblasti matematiky, čítania a vedy pri skúmaní medzinárodného programu hodnotenia študentov (PISA) Španielsko naďalej dosahuje menej ako priemer krajín OECD. Celkové hodnotenie strednej školy je tiež pod priemerom, rovnako ako zápis do odborného vzdelávania napriek nedávnemu úsiliu o zlepšenie alternatív študentov z 15 rokov.


Marisol Nové

Video: What is The OECD?


Zaujímavé Články

15 málo detailov, ktoré pre deti znamenajú veľa

15 málo detailov, ktoré pre deti znamenajú veľa

Sme zvyknutí hovoriť o malé detaily ako vzorec pre obnoviť lásku alebo udržať horiaci plameň, ale čo deti? Malí v dome starostlivo veľa o týchto malých veciach že hoci sa zdá, že nie sú natoľko...

Hyundai Tucson. Rodinné dobrodružstvo

Hyundai Tucson. Rodinné dobrodružstvo

Model, ktorý nahrádza ix35, jeden z najúspešnejších automobilov v Kórejská značka, a teraz dosahuje úroveň kvality, aby sa porovnala s najlepšími Európanmi vo svojej kategórii.Vozidlá hyundai už...

Ako učiť počúvať deti

Ako učiť počúvať deti

Neexistujú žiadne magické vzorce, ktoré by naše deti robili všetko, čo im povieme. Ale sú tu triky učiť počúvať deti, ktoré nám pomôžu vzdelávať ich vôľu. Po prvé, objednávky musia byť konkrétne,...