Limity a normy vo vzdelávaní detí: ciele

Limity prinášajú deťom väčšiu úspešnosť v rôznych sociálnych situáciách, pretože niečo, čo obmedzuje učenie, je rešpektovať právo druhého. Hlavným cieľom týchto obmedzení je, aby naše deti prechádzali životom s radom usmernení a sociálnych noriem a konali na základe vnútorných motivácií a zodpovedným spôsobom. To je to, čo nazývame samo-disciplína.

Ciele limitov a noriem vo vzdelávaní detí

1. Sebadisciplína Hlavným cieľom je, aby naše deti prechádzali životom s radom usmernení a sociálnych noriem a aby konali na základe vnútorných motivácií a zodpovedným spôsobom. To je to, čo nazývame samo-disciplína.


Sebadisciplína je to, čo si dieťa kladie na seba po internalizácii prostredníctvom každodennej praxe. Samozrejme, dvojročné dieťa nemá žiadnu vnútornú motiváciu. Má prvé externé motivácie a musíme ho naučiť postupne upravovať vlastné správanie.

Zodpovednosť vykonávaná z vlastnej iniciatívy z rozhodnutí dieťaťa vedie k nezávislosti a samoregulácii vlastného správania, a to je konečný cieľ, že môj syn je nezávislý, ale je schopný samoregulovať svoje správanie, že nepotrebuje matku ani otca celý svoj život, aby mu povedal, čo je dobré a čo je zlé, čo možno urobiť a čo nemožno urobiť.


2. Boj proti povstaniu.Tradičná disciplína bola disciplínou vedenou absolútne vonkajšími motiváciami, bola odmenou za dobré správanie a trest za zlé správanie. V tradičnej disciplíne sú rodičia zodpovední za správanie dieťaťa. A to je niečo, čo vyvoláva strach a samozrejme podnecuje vzburu.

Pokojná povstanie v školskom dieťaťi je zjavnou vzboura u dospievajúcich. Ak je človek pozvaný a hovorí "neurobí to, neurobí to ...", on to vydržia v školskej fáze, pretože je to jediný model, ktorý pozná, a bude si myslieť, že vo všetkých rodinách to isté stane. Ale keď tento teenager 14 alebo 15 rokov ide do sveta a vidí, že svet pracuje iným spôsobom, je veľmi pravdepodobné, že sa bude rebelovať.

3. Vzdelanie v zodpovednosti. To sa začína, keď dieťa je dieťa, a začíname nastavovať hranice, ktoré spočiatku nerozumie, ale počuje to, ako ich znova a znova opakujeme v priebehu rokov. A rýchlo sa deti začínajú chápať, predtým, ako hovoria, chápu "nie" a "áno".


Pamätajte, že deti sa musia naučiť, čo nie je jasné, čo je "áno" a čo si "vyberiete". A "vy si vyberiete" sú zásadné, pretože je to prológ samoregulácie, že človek vie, že má možnosti, že hodnotí možné dôsledky každej možnosti a že si vyberá a následne prevezme dôsledky. To sa povzbudzuje tým, že sa dieťaťu umožní vždy si vybrať medzi niekoľkými alternatívami a vždy sa vystavuje následkom svojho výberu.

Ignacio Iturbe

Video: Hyundai ix35 4x4 intelligence test - TOPSPEED.sk


Zaujímavé Články

Prvé blikanie dieťaťa

Prvé blikanie dieťaťa

Jazyk je výsledkom komplexného učenia, v ktorom dieťa spúšťa svoj mozog, uši, rečové zariadenie a schopnosť gestovať. Hoci doteraz sa verilo, že prvé slabiky boli univerzálne, niektoré štúdie...

Nové závislosti: Internet a sociálne siete

Nové závislosti: Internet a sociálne siete

Obrovské výhody, ktoré prináša začlenenie technológie do každodenného života ľudí, sú nesporné. Deti, mládež a dospievajúci sú zvyknutí používať IKT od mladého veku, normalizovať ich používanie; V...