Nové technológie, prečo sa dieťa stane závislou

Smartphony a ďalšie technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Okno, ktoré otvára jednotlivcom obrovský svet, ktorý je internet a kde máte prístup k množstvu informácií. Tieto zariadenia majú zároveň hravú povahu, ktorá často končí zneužívať novej generácie.

Zneužívanie, ktoré môže skončiť v závislosť k novým technológiám. V tejto chvíli je potrebné sa opýtať, či je možné urobiť niečo, čo by bolo možné zabrániť tejto závislosti. Existujú prípady, v ktorých sú mladí ľudia náchylní na tieto situácie? Z Združenie Dianova je vysvetlená séria bodov, v ktorých možno zvážiť existenciu rizikového faktora.


Prostredie dieťaťa

Nie všetci ľudia majú rovnaké vlastnosti. Niektorí sú skôr ochotní spadať do závislostí na nových technológiách ako iné a v prípade detí rizikových faktorov súvisia so životným prostredím, v ktorom sú vyvinuté. To sú niektoré z nich:

- rodina, V rodine dochádza k primárnej socializácii, keď dieťa internalizuje vzorce správania, ktoré budú považované za "sociálne prijaté". Ak sa dieťa domnieva, že v tejto súvislosti dochádza k zneužívaniu nových technológií, bude si myslieť, že toto správanie je správne a bude im napodobňovať.

- sociálne, Nové technológie umožňujú nový spôsob spájania z domova alebo odkiaľkoľvek. S týmito zariadeniami sa vytvorí kruh, ktorý umožňuje kedykoľvek počas dňa konverzáciu a neodpovedanie na vás môže mať pocit, že ste opustili tento kruh.


Osobnosť dieťaťa

Okrem životného prostredia môžu mať vlastné osobné vlastnosti dieťaťa náchylnejšie k vývoju závislosťami ako v tomto prípade osobnosť toho istého. Tieto premenné zohrávajú dôležitú úlohu pri zrážaní týchto závislostí a môžu spôsobiť, že jednotlivec bude na dieťa citlivejší na vplyv týchto zariadení.

Niektoré príklady sú popudlivosť, ktoré dieťaťu reagujú na akékoľvek podnety mobilného telefónu a prinútia ho rýchlo reagovať. Nižšia sebaúcta môže tiež spôsobiť, že sa dieťa dostane do týchto situácií tým, že hľadá osobné prijatie prostredníctvom tohto kruhu vytvoreného prostredníctvom internetu a neschopnosť tento problém vyriešiť v každodennom živote.

Prevencia z rodiny

Rodina je základnú sociálnu štruktúru a v ňom sú poskytované najdôležitejšie hodnoty, ktoré sa dieťa bude internalizovať po celý život. Je to tiež veľmi dôležitá podpora pre dieťa získať dôveru a sebaúctu, ako aj učenie postojov, ktoré neskôr vykonajú. V tomto zmysle sa toto jadro stáva veľmi dôležitým zdrojom prevencie týchto závislostí.


Vedieť, ako učiť dobré hodnoty a udržiavať otvorená komunikácia s deťmi je dobrý spôsob, ako zabrániť závislosti nových technológií. Rodičia sú zodpovední za varovanie svojich detí o možných rizikách zneužitia týchto zariadení a za to, že tieto terminály dobre využívajú. K tomu je potrebné objasniť niektoré pravidlá používania a uviesť príklad.

Treba podporiť aj sebaúctu u detí vyhnúť sa že ich nedôveruje, aby sa dostali do týchto závislostí hľadajúcich priateľstvo a osobné naplnenie. Zároveň by ste mali povzbudiť k de-virtualizácii vašich vzťahov a nerozprávať sa cez obrazovku, ale zostať osobne a hrať si alebo sa tešiť na iné aktivity so svojimi priateľmi.

Damián Montero

Video: Biblical Series II: Genesis 1: Chaos & Order


Zaujímavé Články

Nízka soľná diéta, vždy sa odporúča?

Nízka soľná diéta, vždy sa odporúča?

Mýty o jedle je veľa. Spoločnosť je zaplavená povestimi týkajúcimi sa výživy a hovoria ľuďom, čo by mali a nemali jesť. Jedným z najznámejších je strava s nízkym obsahom soľ, ktorá údajne má prospech...