Detská fyzioterapia, podpora motorického vývoja dieťaťa

Prejsť na fyzioterapeut Je to niečo, čo sa obyčajne týka starších ľudí v dome alebo len tých, ktorí po zranení vyžadujú tieto pozornosti. Ale nikdy si nemyslíte, že to najmenšie z domu môže potrebovať návštevu špecialista, Mnohí rodičia si myslia, že ich motorické prístroje sa ešte nevyvinuli, aby prezentovali tieto ochorenia.

Ale pediatrická fyzioterapia Veľmi sa odporúča, najmä pre tie deti, ktoré majú problémy vo veľmi mladom veku, aby zabezpečili dobrú budúcnosť. Navyše dajte dieťa tomuto odborníkovi a nečakajte, kým tieto problémy nezmiznú sami a nezasiahnete starostlivosťou tohto lekára.


Čo robí pediatrický fyzioterapeut

Na čo zodpovedá pediatrický fyzioterapeut? Špecialista Jone Abad definuje týchto odborníkov ako odvetvie v rámci fyzioterapie venovanej dieťaťu a snaží sa vyriešiť možné problémy s dosiahnutím najvyššej funkčnej úrovne v tých prípadoch, kde existujú motorické alebo senzorické nedostatky. Cieľom je dosiahnuť personalizovanej liečby pre každý prípad.

Opát sumarizuje ciele pediatrickej fyzioterapie v týchto bodoch:

- Pomôcť dieťaťu dosiahnuť maximálny potenciál na nezávislosť.

- podporovať účasť dieťaťa na každodennom živote doma, v škole alebo v skupine priateľov.


- Poskytnite rodine podporu na riešenie problémov, ktoré a priori nezaznamenali.

V akých prípadoch je to relevantné?

V akých situáciách by mali rodičia odovzdať svoje deti pediatrickému fyzioterapeutovi? Toto sú niektoré prípady, keď Abad radia:

- Preventívne prípady:

a) Tí, ktorí trpia alebo trpia chronickými chorobami, hospitalizáciami, sociálnym rizikom, bez akéhokoľvek ďalšieho problému.
b) tie, ktoré predstavujú prechodné anomálie, aby sa predišlo posturálnym zmenám alebo zlým návykom pri pohybe.
c) osoby s vysokým biologickým rizikom, bez neurologického postihnutia (často predčasné).

- deti s mozgovo-motorickými zmenami, ako je mozgová obrna.

- deti s inými neurologickými patologickými stavmi okrem mozgovej obrny: traumy cranioencefalózy, spina bifida atď.


- deti s neuromuskulárnymi ochoreniami: spinálna svalová atrofia, svalová dystrofia Duchenne atď.

- deti so syndrómami s motorickou patológiou: Down, Rett, Wolf, Angelman.

- deti trpiace muskuloskeletálnou patológiou: achondroplázia, Perthesova choroba, artrogrióza, vrodená dislokácia bedrového kĺbu, skolióza, vrodená torticollis, zmeny tvaru lebky pozícií (plagiokefálie) atď.

- deti trpiace patologickými stavmi dýchacieho systému: bronchiolitída, astma.

Damián Montero

Video: Cvičenie s bábätkom: Pohybové zručností bábätiek od 6-9 mesiacov


Zaujímavé Články

Týždeň týždenne

Týždeň týždenne

Vychutnajte si túto týždennú prehliadku počas 40 týždňov tehotenstva, ktorá zahŕňa všetky fázy vývoja vášho dieťaťa a zmeny, ktoré budete mať počas celého života. týždeň do týždňa tehotenstva, V...

Rozšírená laktácia môže zabrániť príznakom autizmu

Rozšírená laktácia môže zabrániť príznakom autizmu

Existuje len málo štúdií, ktoré odhaľujú výhody dojčenia. Z nárastu väzby medzi matkou a dieťaťom až do predchádzajúce zotavenie, Táto aktivita má niekoľko pozitívnych účinkov, ku ktorým sa pridáva...

Ako organizovať domáce práce ako rodinu

Ako organizovať domáce práce ako rodinu

Ako získať a spravovať domov tak, aby všetci členovia rodiny odpočívali a cítili sa pohodlne doma? Odpoveď je: inteligentným spôsobom, pretože je to najlepší spôsob, ako doma označovať prístrešie,...

Veľké rodiny, riešenie dôchodkov

Veľké rodiny, riešenie dôchodkov

Budúcnosť každej krajiny prechádza cez svoje nové generácie. Nielen preto, že budú zodpovední za pozície zodpovednosti a budú musieť rozhodnúť o tom, čo je najlepšie. Dnešné deti budú v súčasnosti...