Iba 5% ľudí mladších ako 35 rokov si zachráni svoju budúcnosť

sporenia v rodinách je to jeden z najdôležitejších aspektov. Ušetriť peniaze premýšľaním o budúcnosti je skvelým nápadom čeliť nepredvídaným udalostiam alebo mať vankúš na budúce udalosti, ako je platba vysokoškolského štúdia. Vďaka týmto praktikám môžu ľudia pripravovať aj chvíle svojho života ako odchod do dôchodku.

Ako je to sporenia medzi španielskymi rodinami? Máte na mysli svoju ekonomickú budúcnosť? Fintonická štúdia sa zamerala na túto tému: Sporiteľstvo a odchod do dôchodku v Španielsku. Výsledky tohto vyšetrovania ukázali, že ľudia v tejto krajine nie sú veľmi dôrazní na ich odchod do dôchodku, ani tak málo nepovažujú za možné ťažkosti dosiahnuť koniec mesiaca.


Nižšie odporúčané

Údaje z tejto štúdie zdôrazňujú, že štyria z desiatich Španielov uisťujú, že dokážu ušetriť od 10% do 24% svojho príjmu. Na druhej strane 20% rezervy medzi 25% a 49%. Lupina Iturriaga, Generálny riaditeľ spoločnosti Fintonic, zabezpečuje, že dôvodom týchto údajov je, že "nie sme si vedomí potreby investovať do súkromných penzijných plánov napriek zjavným obavám o budúcnosť verejných dôchodkov".

A kto ušetrí viac pre túto budúcnosť? V závislosti od veku sa zistilo, že iba 5% detí pod 35 rokov šetrí peniaze pre svoju budúcnosť. Toto percento rastie na 22,2% u tých, ktorí prekročili uvedený vek. Miesto pobytu tiež ovplyvňuje plánovanie budúcnosti.


Rioja, Basky a Kanárske ostrovy sú tí, ktorí sa najviac obávajú dobrého odchodu do dôchodku, keďže sú v popredí, pokiaľ ide o uzatváranie penzijných plánov: 16,4%, 14,3% a 14,1% populácie. Na druhej strane, na chvost existujú Asturians, iba 9,5% je proaktívnych na konci ich pracovného života, za nimi nasleduje 10,9% v prípade Navarra.

Tipy na plánovanie budúcnosti

Z Fintonics sú nasledujúce san tipy pri plánovaní dlhodobej budúcnosti v oblasti úspor:

- Optimálny vek na začatie plánu sporenia na odchod do dôchodku je 30 rokov, aj keď ideálom by bolo otvorenie penzijného plánu od začiatku pracovného života.

- Plánovanie by malo uvažovať o postupnom zvyšovaní príspevkov v priebehu rokov.

- Kedykoľvek máme dodatočný príjem, je vhodné venovať časť rezervy určenej na odchod do dôchodku.


- Existuje typ plánu pre každý vek. Čím je vek vyšší, tým je riziko nižšie. Po 50 rokoch je najlepšie vybrať si finančné prostriedky z pevných príjmov (70%) a variabilných príjmov (30%) a ako prístup k dôchodku sa vyberajú len finančné produkty s fixným príjmom.

- Odporúča sa pravidelne analyzovať, či existujú nadbytočné alebo zbytočné výdavky, ktoré by mohli byť použité v budúcnosti: snažte sa platiť provízie, prispôsobovať poistenie a platby za tržnú cenu, vyhýbať sa prečerpaniu av prípade potreby požičiavania úveru podmienok, ktoré sa najlepšie prispôsobia každému profilu.

Damián Montero

Video: Bring on the learning revolution! | Sir Ken Robinson


Zaujímavé Články

Čerešne v detskej strave

Čerešne v detskej strave

Čerešne sú typickým ovocím mesiacov máj a jún, ktoré majú vysoký obsah flavonoidov a vitamínov A a C. Vlastnosti týchto látok stimulujú aktivitu imunitného systému a regeneráciu buniek a z tohto...

Výzvou učenia byť v kolíske

Výzvou učenia byť v kolíske

Vzdelávanie detí môže začať od prvého dňa života dieťaťa. kolíska Je to dokonalé prostredie na podporu niektorých vzdelávacích návykov, hoci niekedy rodičia mylne veria, že nie je možné začať...

Demografická zima: príčiny a priame dôsledky

Demografická zima: príčiny a priame dôsledky

Európa smeruje k vyrovnaniu miery pôrodnosti a úmrtia s následnou stagnáciou prirodzeného rastu obyvateľstva (nulový rast). Okrem toho má podiel staršej populácie, ktorá čoskoro prekročí 20% celkovej...