Vyjadrenie tela u detí, prečo je to tak dôležité?

Môže to byť človek komunikovať s iným spôsobom. Hoci slovo je najpoužívanejším nástrojom, držanie tela a spôsob, akým sa pohybuje telo, má veľa čo povedať. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité poučiť tých najmenších, aby využili tieto zručnosti, aby mohli preniesť do zvyšku bez toho, aby museli vyslovovať akýkoľvek zvuk.

Existuje veľa prvkov, ktoré zasahujú do telesného vyjadrenia a že musíme učiť používať tie najmenšie. Za týmto účelom Univerzita vo Valladolid ponúka sériu tipov prostredníctvom jednej z vyučovacích jednotiek, aby rodiny mohli rozvíjať tieto zručnosti.

Význam výrazu tela

V tejto didaktickej jednotke je potreba učiť, ako sa vyjadrovať sa s telom, odôvodnená, pretože je nástrojom, do ktorého vstupujú rôzne oblasti. zapojení vo vývoji detí: sociálne, kognitívne, jazykové, motorické a afektívne. Práca na tomto spôsobe prenosu správ znamená zásah do všetkých týchto oblastí naraz.


Napríklad, výučba, ako používať ruky na prenos správ, pomôže dieťaťu nielen učiť sa komunikovať posolstvo, ale aj vedomie vášho vlastného tela a možností, ktoré ponúka. Na druhej strane sa deti učia nielen prenášať slová, ale byť si vedomé svojich pocitov a dávať im formy prostredníctvom týchto prenosových techník.

Jadrový výraz obohacuje a zvyšuje svoje komunikačné možnosti, prispieva k oblasti priestoru, k poznaniu vlastné telo a iných, ako aj skúmanie motorových možností; najmä v tejto fáze vzdelávania v ranom detstve. Situácia, ktorá je v tom čase, keď sa začínajú spájať, chápať a používať verbálnu i neverbálnu komunikáciu.


Prvky telesného vyjadrenia

Aké prvky zasahujú do telesného vyjadrenia? Stojí za to zdôrazniť nasledujúce:

- Telo, Je to expresívny nástroj, pretože je zdrojom informácií o náladách, a to pre osoby, ktoré vyjadrujú, a pre tých, ktorí vyjadrujú tento výraz. Okrem telesnej expresie sa naučí anatómia tela a jej fungovanie, rovnako ako ikonografický telesný postoj, teda telesný obrys (intogácia clogal samotného tela.

- emócie, Vyjadrenie emócií prostredníctvom gest, tela a hlasu je autentické. z tohto dôvodu je človek od raného veku schopný rozlíšiť rôzne typy emócií prostredníctvom pozorovania výrazu tváre, intonácie hlasu, intenzity, rytmu a prízvuk frázy.

- Gesto, Gesto je jazyk. V skutočnosti slúži nielen na zachytenie sveta okolo nás a na nadviazanie určitého kontaktu s objektmi, ale tiež komunikuje náš zámer s ostatnými.


- Hnutie, Je to jeden z prvkov motorického správania a má štyri základné prvky. Sú to: objekt, čo sa pohybuje; priestor a zmysel, ktorým smerom; intenzita, s akou energiou; a trvanie, ako dlho.

- Postoj, Je to najjednoduchší neverbálny kľúč na objavovanie a pozorovanie. Prostredníctvom toho poznáte osobu.

Damián Montero

Video: Miro Jaroš - BALÓN (Oficiálny videoklip)


Zaujímavé Články

Prvé blikanie dieťaťa

Prvé blikanie dieťaťa

Jazyk je výsledkom komplexného učenia, v ktorom dieťa spúšťa svoj mozog, uši, rečové zariadenie a schopnosť gestovať. Hoci doteraz sa verilo, že prvé slabiky boli univerzálne, niektoré štúdie...

Nové závislosti: Internet a sociálne siete

Nové závislosti: Internet a sociálne siete

Obrovské výhody, ktoré prináša začlenenie technológie do každodenného života ľudí, sú nesporné. Deti, mládež a dospievajúci sú zvyknutí používať IKT od mladého veku, normalizovať ich používanie; V...