Organizácia domácich úloh u detí, kľúč k úspechu školy

úlohy v najmenšom sú to nástroj, o ktorom sa veľa diskutovalo. Sú potrebné alebo nie? Mali by existovať zmeny v aktuálnom modeli? Hoci tento dialóg zodpovedá odborníkom v oblasti vzdelávania, nemožno poprieť, že povinnosti, ako každá ďalšia zodpovednosť priznaná deťom, musia byť prevzaté sami a nerobené rodičmi.

Pracovné zaťaženie sa však môže urobiť pre najmenších a rodičia sa chcú zapojiť do realizácie úlohy, To však nie je riešenie, nápravou je naučiť deti, ako organizovať svoj čas, aby si získali chvíľku pre všetko a splnili všetky povinnosti spojené so školským životom.


Organizácia: kľúč pre domácu prácu

Z platformy Educrea Ukazuje sa, že nie je zlé zapojiť sa do úloh najmladších, ale je potrebné naučiť sa to bez toho, aby ste prevzali tieto povinnosti. Aký je najlepší spôsob, ako to urobiť? Organizácia a dohľad sú kľúčom k tomu, aby mohli deťom poskytovať najlepšiu pomoc.

Prvým krokom je vysvetliť deťom od mladého veku, aké dôležité je mať dobrú organizáciu. Plánovanie domácich úloh by malo byť prítomné od prvých dní triedy, úloha, ktorá musí sprevádzať študijná metóda v súvislosti s týmito programami získať dobrú akademickú výkonnosť.


Rodičia môžu pomôcť označením znaku plán štúdie denne, pričom vždy zohľadňuje vek dieťaťa a školský rok, v ktorom je. Tento harmonogram musí byť zachovaný v rovnakom čase a zdôrazňuje sa dôležitosť dodržiavania tejto organizácie. Ak sú vaše záväzky dokončené pred dohodnutým časom, budú preverené na skúšky alebo prečítané do konca tejto časti dňa.

Tiež sa odporúča vytvoriť kalendár, v ktorom sa majú označiť skúšky alebo práce, ktoré sa majú doručiť, aby sa tieto nezabudlo dôležité dátumy a ďalší denný rozvrh, v ktorom sa denná úloha bude odzrkadľovať, viac v krátkodobom horizonte a s väčšou jasnosťou. Uprednostňuje sa aj iné rekreačné aktivity, ktoré musia mať čas a prestávku v rámci dohodnutého času štúdia.

Dohľad: úloha rodičov

Ako už bolo povedané, druhým bodom, ako pomôcť deťom pri plnení ich akademických povinností, je dozor, Musíte sprevádzať a tráviť viac času, keď sú deti mladšie, a potom ich nechajte osamote, vysvetľujúc, že ​​sú zodpovední za svoju školskú prácu.


Byť k dispozícii, ak je to možné, s cieľom pomôcť im pri zložitejších úlohách alebo ťažkosti ktoré môžu byť prezentované. Najskôr skontrolujte, či sa dodržiava stanovené plánovanie a dodržiava sa správna štúdie. Sledujte to, čo sa naučil, a sledujte pretrvávajúce ťažkosti s diskusiou s učiteľom a uskutočnite vhodný zásah.

Je dôležité, aby sa rodičia viac sústredili na úsilie, malé úspechy a ciele, ktoré sa prekonávajú, aby sa predišlo frustrácii a odrádzaniu, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zlyhaniu v škole. postoj Musí to byť vždy postoj musí byť pozitívny a rešpektujúci, bez ohromenia, hrubosti alebo obťažovania.

Damián Montero

Video: Ako fungujú asistenti vodiča na Suzuki Vitara? TOPSPEED.sk Alex ŠTEFUCA


Zaujímavé Články

Emocionálna prvá pomoc: pásy pre rozdelené srdce

Emocionálna prvá pomoc: pásy pre rozdelené srdce

Všetci sme prešli v určitom okamihu prestávkou, ktorá nám opustila "srdce odišlo", ako povedal učiteľ Alejandro Sanz, či už rozpadom páru alebo stratou skutočného priateľstva. V každom prípade sme...

Nápady na prispôsobenie sa novej škole

Nápady na prispôsobenie sa novej škole

Niet pochýb o tom zmeniť na novú školu Bude to vždy skúsenosť, ktorá pomôže nášmu synovi v procese zrenia. Avšak, prispôsobenie sa novej škole To môže byť prvý veľký problém, s ktorým sa dieťa...