Regulovať otcovskú dovolenku na dosiahnutie rovnosti v starostlivosti o dieťa

Rovnosť medzi rôznymi opatreniami navrhnutými na dosiahnutie zmierovacieho konania otcovskej dovolenky a materstvo. Posledné rozšírenie nízkej úrovne, do ktorej môžu rodičia odísť do päť týždňov, aby sa venovali svojim deťom.

Niektoré hlasy však naznačujú, že rozšírenie otcovskej dovolenky ak nie je regulovaná. Mnohí rodičia sa stále obávajú využiť túto dovolenku, pretože sa domnievajú, že by to mohlo viesť k ich prepusteniu alebo k zadržaniu ich platu. Z tohto dôvodu musíme k týmto opatreniam pridať legislatívu, ktorá chráni pracovné práva mužov.


Neprenosné a 100% zaplatené

Medzi hlasy, ktoré požadujú reguláciu týchto rozšírení, je platforma pre rovnocenné a neprenosné povolenia na narodenie a adopciu, PPIINA, Zatiaľ čo na jednej strane je pozitívne hodnotené, že vláda má vo svojom programe dosiahnutie rovnakej, neprevoditeľnej otcovskej dovolenky a platenú na 100%, kritizuje sa, že rozpočtové položky sú nižšie ako v iných prípadoch.

Akékoľvek predĺženie otcovskej dovolenky nemusí znamenať pokrok smerom k rovnosti. PPiiNA poznamenáva, že "by bolo kontraproduktívne využívať verejné peniaze na rozšírenie"na tuntun"Jeden týždeň a ďalšia otcovská dovolenka bez jasného návrhu a regulácie systému povolení." Cieľom by malo byť rovnaké využitie týchto časov.


To znamená, otcovské povolenie, ktoré efektívne umožňuje každému rodičovi zostať na starosti svojho dieťaťa v rovnakom čase počas prvého roka života. Bez takejto úpravy na konci roku 16 týždňov, matka bude konsolidovaná ako hlavná opatrovateľka a bude sa snažiť rozšíriť svoju dovolenku o neplatené voľno.

Situácia otcovskej dovolenky

Od januára do júna 2018 požiadalo o povolenie na otcovstvo celkovo 122 661 otcovských povolení 122 183 žiadostí že to bolo v rovnakom období v roku 2017. Zvýšenie o 4,48%, ktoré poukazuje na povedomie mužov o tom, že sa zapájajú do starostlivosti o svoje deti.

Povolenie, ktoré sa takmer výlučne využívalo podľa údajov organizácie Sociálne zabezpečenie, Celkom 122 421 párov tieto straty nezdieľalo. Iba 1 325 áno spoločne využívali tieto týždne, čo predstavuje 1% z celkového počtu párov, ktoré mali dieťa v tomto období roku 2018.


Damián Montero

Video: AKO ZAVÁDZAŤ TECHNICKÚ ČISTOTU a REGULOVAŤ KONTAMINÁCIU prostredníctvom Soft-TC


Zaujímavé Články

Citlivosť u detí je príznakom altruizmu v dospelosti

Citlivosť u detí je príznakom altruizmu v dospelosti

Kráľovská španielska jazyková akadémia definuje altruizmus ako "starostlivosť pri obstarávaní dobra iných aj na úkor vlastných". Aj keď je ľahké poznať zmysel, možno sa pýtať, čo definuje osobu s...

Vďačnosť u detí, môže sa to učiť?

Vďačnosť u detí, môže sa to učiť?

Osobnosť je postavená alebo je nemenná pôrod? Existuje nejaký spôsob, ako v školách nadobudnúť čnosti v najmladšom dome v ranom veku? Odpoveď na túto poslednú otázku je áno, môžete naučiť deti veľa...

12 hier pre deti s prebudenou mysľou

12 hier pre deti s prebudenou mysľou

kreatívna osoba Ona je tá, ktorá vie, ako nájsť rôzne riešenia problémov, ktoré vznikajú. A v tomto smere má impulz kreativity zásadnú hodnotu, pretože ide o proces učenia schopností detí...