8 pochybnostiam pri uplatňovaní nároku na materskú dovolenku IRPF

Všetky pracujúce matky majú právo na dávku materskej dovolenky ktorá bola predmetom zrážkovej dane IRPF, daň z príjmov fyzických osôb. Dobrou správou je, že teraz Najvyšší súd práve rozhodol rozsudkom č. 1462/2018, že dávka na materskú dovolenku vyplácanú Sociálnym zabezpečením je oslobodená od dane z príjmov.

Preto všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v tejto situácii, môžu požadovať zadržanie IRPF retroaktívne. Ale ako sa táto situácia dosiahla? Konflikt je založený na interpretácii daňovej agentúry o dávke v materstve, ktorá sa domnieva, že to nie je dôsledok pôrodu, ale že je to jednoduché nahradenie platu, ako pri iných dočasných zdravotných postihnutiach. Z tohto dôvodu ju štátna pokladnica považovala za pracovný výkon a nie za mimoriadny prínos. Teraz rozsudok Najvyššieho súdu vyžaduje, aby štátna pokladnica zmenila tento výklad a predpokladala, že predstavuje predpoklad uvedený v článku 7 článku H zákona o dani z príjmov.


Táto verejná dávka oslobodená od dane sa v súčasnosti dotýka len pracujúcich žien, hoci muži môžu byť aj v budúcnosti zaradení z dôvodu predĺženia otcovskej dovolenky. Najvyšší súd doteraz nevydal rozhodnutie v tomto ohľade.

8 pochybnostiam pri žiadosti o oslobodenie od materskej dovolenky z IRPF

Retroaktívna povaha tejto vety Najvyššieho súdu otvára nový scenár, vďaka ktorému by nárok mohol platiť ženám, ktoré boli za ich materskej dovolenky, Avšak, aby sa vytvorila judikatúra a všetky žiadosti boli prijaté, sú potrebné dva rozsudky Najvyššieho súdu a doteraz je len jeden. V tejto súvislosti riešime 8 najčastejších daňových pochybností:


1. Kto môže požiadať o prehodnotenie svojho daňového priznania? Kvôli retroaktívnej povahe rozsudku sú všetci, ktorí dostali dávku od roku 2014. A taktiež tí, ktorí v príjmovom roku 2013 vyplynuli z vloženia a rozdelenia platby. Nebude k dispozícii žiaden predpis až do 5. novembra.

2. Čo robiť, ak chcete požiadať o preskúmanie? Pred daňovou agentúrou podajte žiadosť o opravu sebahodnotenia.

3. Aké príspevky by ste mali prispieť? Spomedzi dokumentov, ktoré sa majú predložiť, a hoci ministerstvo financií už tieto informácie poskytuje, je vhodné predložiť kópiu osvedčenia prijatého v čase poskytnutia vyhlásenia sociálnou poisťovňou alebo kópiu daňových údajov za príslušný rok. Obidva dokumenty sú potrebné, ak sa údajne uvádzajú, že údaje tohto dátumu boli chybné.


4. Ako vypočítame presnú výšku výnosu? Príspevok v materstve musí byť vylúčený z pracovného príjmu, pričom prípadné zrážky zostávajú. Výpočty sú však na účet daňovej agentúry.

5. Je isté, že vrátia peniaze? Neexistuje 100% šanca, pretože závisí od príjmu, ktorý mali a výsledku pôvodného vyhlásenia. Ak sa celkový počet zrazených zrážok v roku už vrátil, ako aj odpočítanie materskej dovolenky, ktoré nebolo doručené, odpočítaním alebo inými dôvodmi, môže byť prijatá zmena nemožnej základne, ale nebude generovaná návrat

6. Čo mám robiť, keby som nenapísal návrat v ich deň, ale oni mi udržali výhodu? Môžete odoslať list s požiadavkou na vrátenie zadržaných daní, pretože tentokrát to nie je oprava v počiatočnom výkaze ziskov a strát, alebo predložte novú. Daňová agentúra pristúpi k vráteniu dane, pričom opraví sebahodnotenie príjmov zo zrážok poskytnutých Sociálnym zabezpečením.

7. Koľko sú výnosy? Ešte sa to nestalo, ale predpokladá sa, že výnosy sa začnú pohybovať v rozpätí od 1 000 EUR.

8. Ako dlho bude trvať, kým sa zbierať? Závisí od objemu práce, ktorú obchodné úseky dosiahnu. Ak sa zhrotia, predlžujú sa v čase, ale ak je povolená špeciálna služba, bude to mesiac.

Marina Berrio
Poradenstvo: Hedilla Abogados

Video: Škoda Octavia RS245 test - Maroš ČABÁK TopSpeed.sk


Zaujímavé Články

Pohlavné choroby u adolescentov alebo mononukleóza

Pohlavné choroby u adolescentov alebo mononukleóza

"Žlté a tmavé kruhy, nepýtaj sa ho, čo má, čo naozaj chce." Populárne príslovie je veľmi múdre, ale niekedy môže byť táto lenivosť manifestovaná mladistvými spôsobená vírusovou infekciou známa ako...

Rodina a jej fázy životného cyklu: v ktorej z nich ste?

Rodina a jej fázy životného cyklu: v ktorej z nich ste?

Všetko rodiny počas svojho rastu prechádzajú rôznych fázach, Pri pohybe po tejto ceste dochádza k zmenám, ktoré vytvárajú krízové ​​a napäté situácie, ktoré mobilizujú všetkých členov na rozvoj...

Mladí vodiči klesajú

Mladí vodiči klesajú

Pred niekoľkými rokmi bolo získanie vodičského preukazu ihneď po dokončení 18. prameňov mnohými sny. Teraz, možno kvôli dôsledkom krízy a vysokým nákladom na výučbu naučiť sa riadiť, počet mladých...